Grondwerk gereed maken voor bestrating

Grondwerk gereed maken voor bestrating

Zelf het grondwerk gereed maken voor bestrating kan je geld besparen op het laten uitvoeren van straatwerk. Om te zorgen dat de bestrating voor lange tijd strak blijft liggen, moet het grondwerk wel goed gebeuren. Goed grondwerk kan bijvoorbeeld het na verloop van tijd verzakken van de tegels voorkomen. Goed uitgevoerd grondwerk zorgt er bij een betegelde oprit ook voor dat deze zonder problemen zware auto’s kan dragen. Zelf het grondwerk gereed maken voor bestrating wordt een peulenschil met dit stappenplan.

Het grondwerk gereed maken voor bestrating moet in de juiste volgorde gebeuren. Ten eerste moet je zorgen voor een goede drainage. Vervolgens breng je een onderlaag aan van menggranulaat. Daarna maak je het zandbed gereed en maak je deze vlak. Als je deze stappen nauwgezet volgt, is de grond klaar om de bestrating te leggen.

Klus uitbesteden? Vraag vrijblijvend diverse offertes aan bij stratenmakers bij jou uit de regio.

Zorg voor een goede drainage

De grond die je wilt bestraten moet eerst gespit worden. Door te spitten creëer je een goede drainage van de grond. Je doet dit door secuur het volledige gebied te spitten. De grond moet boven aflopen in de richting dat je het regenwater wilt afvoeren. Je doet dit door de grond met circa 2 cm af te laten lopen. In sommige gevallen heeft de grond wat extra hulp nodig om het water af te kunnen voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer zware grond of grond in vochtig gebied. Wanneer je problemen voorziet in de waterafvoer, kun je het best kiezen voor een afwateringssysteem.

Onderlaag aanbrengen van menggranulaat

Als je de oprit gaat bestraten, heb je een onderlaag van menggranulaat nodig om het oppervlak stabiel te maken. Menggranulaat wordt ook wel gebroken puin genoemd. Menggranulaat zorgt voor een stabiele oppervlakte die zware auto’s kan dragen zonder dat de tegels gaan verzakken. Een laag zand is in dit geval niet voldoende. Menggranulaat is in combinatie met splitplaten ook een ideale ondergrond voor grind in plaats van siertegels. De onderlaag van menggranulaat moet 20 cm zijn.
zandbed gereed maken

Zandbed gereed maken

Bij het bestraten van het pad heb je een stabiele zandlaag van zo’n 20 cm nodig. Het is voor een looppad niet noodzakelijk om een onderlaag van menggranulaat aan te brengen, omdat een looppad niet zo’n zware belasting kent als een oprit. Ga je een oprit aanleggen, maar wil je geen menggranulaat gebruiken? Dan heb je een dikkere laag zand nodig van zeker 35 cm. Een zandbed kan afgewerkt worden met een worteldoek, op die manier heb je later minder last van onkruid tussen de stenen.

Materiaal zandbed

Voor het aanleggen van een zandbed wordt over het algemeen metselzand of fijn split gebruikt. Na het aanleggen wordt het zandbed aangestampt of getrild om een stevige, stabiele ondergrond te creëren. Bij het gebruik van gladde tegels kun je overwegen om cement door het zand te strooien. De combinatie met cement zorgt ervoor dat de ondergrond extra stevig wordt.

Afschot instellen

Voordat je na het grondwerk gereed maken voor bestrating verder gaat met het straatwerk, plaats je eerst de opsluitbanden en afscheidingsbanden. Deze banden zet je 1 cm lager dan de tegels. Wanneer je deze banden plaatst, kun je het afschot van de bestrating nog eens controleren en zo nodig bijstellen. Het afschot is de afloop van de grond in de richting dat het regenwater moet worden afgevoerd. Als je hier geen aandacht aan besteedt, zal het regenwater niet goed weg kunnen lopen. Het gevolg is een terras dat vol water staat na elke kleine of grote regenbui. Een dergelijke situatie is typisch een geval van voorkomen is beter dan genezen.

Hoe controleer je het afschot?

Het grondwerk gereed maken voor bestrating voltooi je met het controleren van het afschot. Je controleert het afschot van het grondwerk door met een afreibalk overtollig zand weg te schrapen vanaf de kantopsluiting. De grond moet aan de afwateringszijde 2 cm lager liggen dan het hoogste punt. Herstel het afschot wanneer dit niet het geval is om problemen met de waterafvoering te voorkomen. Door het afschrapen van het zand met de afreibalk kunnen er gaten ontstaan, deze kun je het best opvullen met zand.

Bestrating leggen

Het grondwerk gereed maken voor bestrating is nu klaar, de stenen kunnen nu geplaatst worden. Dit kan worden uitbesteed aan een stratenmaker, maar je kunt het ook zelf doen. Je kunt de stenen op twee manier leggen. Ten eerste kun je de stenen vlijen, dat wil zeggen dat je de stenen in verband direct op het zandbed plaatst. Je kunt er ook voor kiezen om steen voor steen te plaatsen. Je zal dan per steen moeten bekijken of er zand bij of af moet om een strak resultaat te verkrijgen. Je tikt de stenen vervolgens vast met een straatmakerhamer.

Aandachtspunten bij bestrating leggen

Je kunt bij het plaatsen beter niet op het zandbed gaan zitten, maar aan de kant die al bestraat is. Als je vanaf het zandbed werkt, kun je deze beschadigen. Bovendien is het altijd verstandig om van hoog naar laag te werken. Om tijd te besparen, plaats je eerst de hele stenen en laat je de ruimte voor stenen die op maat gemaakt moeten worden in eerste instantie open. De stenen maak je op maat met een steenzaag of een tegelknipper. Houd bij het leggen van de bestrating een voeg van minimaal 2 mm aan.

Invegen en aftrillen van de bestrating

Na het leggen van de bestrating, kan je de voegen vullen met voegzand. Dit doe je door het voegzand met water op de bestrating te strooien. Vervolgens veeg je het voegzand met een bezem tussen de voegen. Daarna veeg je de bestrating schoon en tril je deze af met een trilpaat. Dit doe je door met een schone trilplaat van buiten naar binnen te werken. Na het trillen vul je de voegen nogmaals met voegzand. Je kunt het straatwerk beter een week niet belasten zodat deze in rust zijn stabiliteit kan vinden.

Discussie op het Kassa forum over het aftrillen van bestrating.