Voortuin bestraten

Voortuin bestraten

De voortuin bestraten vraagt om een gedegen plan. Je kunt de voortuin bestraten volledig uitbesteden, maar je kunt dit ook (gedeeltelijk) zelf doen. Zo kun je vooraf je eigen ideeën inbrengen bij het ontwerp van de voortuin en kun je de stratenmaker helpen door vooraf zelf het grondwerk gereed te maken. Kortom: de voortuin bestraten is een klus die om een goede voorbereiding vraagt.

Maak een ontwerp

De voortuin bestraten begint met het ontwerp van de voortuin. Je kunt daarbij het best beginnen met een schets van de huidige situatie. Zo weet je precies uit welke onderdelen je tuin nu bestaat en welke obstakels de voortuin bestraten in de weg staan. Zo kan er een boom staan op de plaats waar je een terras in gedachten hebt. Of moet je rekening houden met een gedeelte van de tuin die de gemeente toebehoort en die je wel mag gebruiken, maar niet mag wijzigen.

De uitstraling van de voortuin

In het ontwerp kun je al veel ideeën over de uitstraling van de voortuin vastleggen. Zo kun je de plaatsing van de planten bepalen en welk soort stenen je wilt gebruiken. Over het algemeen kun je bij de voortuin bestraten kiezen tussen betonsteen en natuursteen. Beide stenen zijn in diverse varianten verkrijgbaar en kennen hun eigen specifieke voor- en nadelen. Niet alleen het soort steen is van invloed op de uitstraling van de voortuin, ook het verband waarin de steen gelegd wordt is een bepalende factor. Zo kan een ingewikkeld verband een luxueuze, maar ook drukke uitstraling hebben. Een eenvoudige steen in een eenvoudig verband kan op geheel eigen wijze een luxe uitstraling hebben. De keuze van de steen en het verband waarin deze gelegd wordt, is van grote mate van invloed op de prijs.

De belasting van de tuin

Bij het ontwerpen van de voortuin, kun je al direct rekening houden met de belasting van de verschillende elementen. Zo kun je beslissen waar je de planten wilt plaatsen, of en waar een terras komt, of er een oprit van de auto moet worden gerealiseerd en hoe je de paden in de tuin wilt laten lopen. Een oprit waar de auto op geplaatst wordt, vraagt om een andere fundering dan een pad dat alleen gebruikt wordt om bij de beplanting te kunnen komen. Het is goed om de belastbaarheid van tevoren in kaart te brengen zodat dit meegenomen kan worden in de aankoop van het materiaal en de beraming van de kosten.

Afgraven en funderen

Nadat het ontwerp voltooid is en de afspraken zijn gemaakt, is het grondwerk aan de beurt. Je kunt dit door de stratenmaker laten doen, maar je kunt het ook zelf aanpakken. Om bestrating te kunnen plaatsen, moet eerst de grond afgegraven worden. Houd er bij het afgraven rekening mee dat er genoeg ruimte moet zijn voor de fundering en de tegels. De grond wordt vervolgens gefundeerd met menggranulaat of zand.

Het funderen van een niet zwaar belaste oppervlakte

Een bestrating die niet zwaar belast zal worden, kan worden gefundeerd met cementzand of fijn split. Daar kan ook cement aan toegevoegd worden om de laag zo stevig en stabiel mogelijk te maken. Er is een zandbed van circa 20 cm nodig.

Het funderen van een zwaar belaste oppervlakte

Wanneer de bestrating zwaar belast gaan worden, vraagt dit om een extra stevige fundering. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een oprit. Als je deze fundering niet stevig genoeg maakt, kan de bestrating na verloop van tijd minder strak worden en komen te verzakken. Voor het aanleggen van een stevige fundering heb je zo’n 20 cm menggranulaat (een mengsel van puin) nodig. Indien je geen menggranulaat wilt gebruiken, heb je een zandlaag nodig van zeker 35 cm om voldoende stabiliteit te creëren voor straatwerk dat zwaar belast wordt.

Afschot

Om te verkomen dat de voortuin verandert in een vijver na elke grote regenbui, moet je deze af laten lopen (onder afschot plaatsen). Op die manier wordt het regenwater afgevoerd en blijven er geen plassen staan. Wanneer je veel last hebt van vocht op jouw locatie, is het raadzaam een afwateringssysteem te plaatsen.

Let op de beplanting

Je kunt niet zomaar planten in je ontwerp toevoegen, zonder rekening te houden met de behoeften van de plant. Zo heeft de ene plant veel zonlicht nodig, terwijl de andere plant het beter doet in de schaduw. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de grond voor de aanleg van de planten optimaal wordt voorbereid. Op die manier heb je de grootste kans op de prachtige plantengroei die jij in jouw tuin voor ogen hebt. Tot slot is het belangrijk om rekening te houden met het onderhoud van de plant. Als je geen groene vingers hebt, is het misschien verstandiger om te kiezen voor een onderhoudsarme tuin. Heb je wel groene vingers? Zorg er dan voor dat de planten in jouw voortuin goed bereikbaar blijven om deze te kunnen verzorgen.

Terras in de voortuin?

Je kunt ervoor kiezen om een terras aan te leggen in de voortuin. Zeker als de zon overdag op de voortuin staat, kan dit een reden zijn om te kiezen voor een terras. Zo kun je ook overdag genieten van de zon. Het aanleggen van een terras heeft echter wel een speciale voorbereiding nodig, omdat dit straatwerk zwaarder belast zal worden. Het is daarom verstandig om te kiezen voor een stevige fundering ter voorkoming van verzakking van het straatwerk.

Overzicht kosten bestrating

De stratenmaker kan voor de voortuin bestraten een uurtarief of een tarief per vierkante meter vragen. Het laatste heeft vaak de voorkeur, omdat het aantal uur dat een stratenmaker bezig is met het straatwerk slechts te schatten is. Het aantal vierkante meter van de klus staat van tevoren echter altijd vast. De kosten bestaan in ieder geval altijd uit arbeidsloon en materiaalkosten. In onderstaand schema wordt de gemiddelde prijs weergegeven voor een terras van 30 m². De prijzen kunnen per regio verschillen. Bovendien hebben persoonlijke voorkeuren invloed op de materiaalkosten.

Arbeidskosten voortuin bestraten in euro’s exclusief 6% btw

 • Vrijmaken en afgraven: 110,00 euro
 • Afvoer- en verwerkingskosten grond: 250,00 euro
 • Egaliseren en verdichten ondergrond: 75,00 euro
 • Fundering, bestrating en omlijsting: 950,00 euro
 • Voegen afwerken en aantrillen: 110 euro

Subtotaal: 1495 euro

Materiaalkosten voortuin bestraten in euro’s exclusief 21% btw

 • Zand: 35 euro
 • Betonstenen: 450 euro
 • Overige materiaalkosten: 30 euro

Subtotaal: 515 euro

Totaal voortuin bestraten (30 m²):

 • Totaal arbeidskosten inclusief 6% btw: 1.585 euro
 • Totaal materiaalkosten inclusief 21% btw: 624 euro
 • Totaal voortuin bestraten inclusief btw: 2.209 euro